Oferta

about-img
about-img
about-img
about-img

Oferty

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczymy usługi w zakresie:

1. KSIĘGOWOŚĆ (tzw. mała): – księgowość uproszczona (prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego) – księgowość na zasadach ogólnych (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów), – prowadzenie rejestrów VAT dla celów podatku od towarów i usług, – rozliczenia i deklaracje podatkowe, – sporządzanie sprawozdań do GUS, – rozliczenie podatku VAT dla rolników (w tym rejestracja w U.S. VAT-R; zgłoszenie identyfikacyjne NIP-7).

2. KSIĘGOWOŚĆ (pełna) KSIĘGI HANDLOWE: – bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, – opracowywanie zasad polityki rachunkowości, – prowadzenie ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontem księgi głównej, opis systemu przetwarzania danych, – sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych, -sporządzanie raportów i analiz dla zarządu, – sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego, – pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowej,

3. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PŁACOWO – KADROWA – sporządzanie list płac – ryczałt samochodowy – naliczanie podatku od wynagrodzeń – sporządzanie deklaracji PIT-11; PIT-40; PIT- 8AR; PIT-4R, – sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy. – ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych – ustalenie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawy pieniężne itp.). – prowadzenie kart urlopowych – sporządzanie właściwych druków do ZUS: zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i wyrejestrowania. – przesyłanie do ZUS w formie elektronicznej wszelkich druków zgłoszeniowych, aktualizacyjnych i wyrejestrowania. – sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. – naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń. – sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS. – sporządzanie informacji dla pracowników – ZUS RMUA – ustalanie prawa do wynagrodzenia/zasiłku z tytułu choroby, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego. Naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZE: – udzielanie porad i opinii z zakresu prawa podatkowego, – sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie, – reprezentowanie Podatnika przed organami skarbowymi, – reprezentowanie Podatnika przed organami ZUS, – bieżące doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych i innych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą, – sporządzanie wniosków kredytowych.

Akcyza_Logo

Poproś o bezpłatną konsultację

Czy chciałbyś porozmawiać przez telefon z jednym z naszych doradców finansowych? Po prostu prześlij swoje dane, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy. Jeśli wolisz, możesz również wysłać do nas e-mail.